Ochrana súkromia

Za účelom vybavenia vašej objednávky si musíme uložiť vaše osobné údaje do nášho informačného systému. Poskytnutie údajov je z vašej strany dobrovoľné. Vyplnením objednávacieho formulára dávate súhlas s použitím, spracovaním a uložením vašich osobných údajov do našej databázy. Evidované údaje o zákazníkoch sú používané len pre potreby internetového obchodu vo vlastníctve: Ceremoniár, s.r.o. a pre marketingové účely firmy. Evidované údaje nie sú žiadnym spôsobom poskytované tretej strane. Niektoré údaje poskytnuté pri využívaní služieb majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Vaše údaje môžete kedykoľvek zmeniť e-mailom, telefonicky alebo na stránkach internetového obchodu. Kedykoľvek máte právo písomne na adrese spoločnosti listom alebo e-mailom na info@kigu.sk, tento súhlas na uchovanie a spracovanie vašich osobných údajov odvolať.